Het verhaal van Ubomi

Het verhaal van Ublomi

Het logo van Ublomi is een 'vliegende luchtbloem'.

Een tocht met de ‘luchtbloem’ symboliseert het unieke van ieders traject.
De tocht toont een ‘onderweg’ zijn.
De luchtbloem vertelt een verhaal over hoe sommige trajecten afwijken van het traditionele klassieke parcours. Hoe deze niet steeds de maatschappelijke norm volgen, wat deze dan ook mag zijn.

Deze tocht met een luchtbloem toont anderzijds ook de sterkte van de creativiteit en het bijzondere van ieders unieke tocht.
Vliegende luchtbloemen zijn krachtig!

Een bloem is fragiel en symboliseert hiermee kwetsbaarheid en broosheid, maar ook de kracht van eigenheid.

Bloemen ontpoppen in de lente. De lente creëert nieuw begin. Maakt plaats voor groei & groeikansen.

Ballast is aanwezig op de tocht. Maar ook steunfiguren. Op de tocht exploreren welke ballast kan overboord worden gegooid voor een lichtere vlucht.

Binnen het therapeutisch werken geloven we in eenieders traject. Elk verhaal is anders. We gaan uit van de veerkracht van iedereen die zich aanmeldt.
Er wordt in de Ublomi praktijk gewerkt met veel respect voor de kracht van mensen die een minder klassiek pad doorvliegen.
Voor de schoonheid van elk verhaal. De eigenheid van kleur, geur en vorm van ieders luchtbloem.
Respect en zorg voor zij die de moed hebben een tocht met de luchtbloem aan te gaan.
Wat kunnen we als hulpverlener betekenen?
- Tijdelijk mee instappen in de luchtbloem?
- Mee de koers bepalen van de luchtbloem?
- De luchtbloem helpen landen of net helpen opstijgen?
- Helpen genieten van het traject?
- Helpen ballast over boord te gooien?
- ...

Er wordt binnen de praktijk systemisch gewerkt. Dit betekent dat we het breder systeem en de bredere context ( familie, gezin, partner, werk,...) alsook de intergenerationele kijk als erg waardevol vinden in het werken met de aangemelde individuele verhalen.